Контакти

Телефонуйте за номером:
(097) 888 23 22
З 9.00 до 20.00

Email: e.advokatua@gmail.com

Реклама спонсорів

Приєднуйся

 

Сфотографуй На Мобільний

Міліція. Функції. Повноваження. Заяви Громадян.

Органи міліції входять в структуру Міністерства Внутрішніх справ України. Міліція є єдиною системою органів, об'єднаних загальними завданнями і цілями, кожен з яких виконує певні законом функції в межах своїх повноважень. У структуру міліції входять: - кримінальна міліція, - міліція громадської безпеки, - державна автомобільна інспекція, - транспортна міліція, - спеціальна міліція, - міліція внутрішньої безпеки.

Кожен з перерахованих елементів структури реалізує свої функції в певній сфері суспільних відносин - кримінальна міліція займається боротьбою з організованою злочинністю (в структурі існує управління по боротьбі з організованою злочинністю - УБОЗ), боротьбою з економічними злочинами; здійснює карний розшук; на управління державної автомобільної інспекції ( ДАІ) покладається забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні і так далі. Діяльність зазначених органів здійснюється на підставі Конституції України, Закону України «Про міліцію», Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та інших нормативно-правових актах.

 Основними їх завданнями є забезпечення громадського порядку, запобігання, виявлення і розкриття злочинів, захист прав і свобод громадян від протиправних дій інших осіб. Очевидно, що на міліцію покладено дуже масштабна і дуже важлива для суспільства функція - підтримання рівноваги громадського порядку в тих випадках, коли дії громадян виходять за межі правомірної поведінки з точки зору адміністративного та кримінального законодавства. Цивільні та господарські правовідносини в повноваження органів міліції не входять.

 Якщо особа не дотримує договірне зобов'язання, не виселяється з квартири на вимогу власника, перешкоджає у володінні або користуванні власним майном іншим особам - таку поведінку не можна назвати правомірною і вона, безумовно порушує права третіх осіб, але при цьому дії осіб не виходять за рамки правомірної поведінки з точки зору адміністративних та кримінальних норм, і ці відносини не знаходяться в компетенції міліції. Але, навіть якщо органу, який отримав заяву, здається, що правовідносини цивільні, він не має права відмовити у прийнятті заяви і зобов'язаний розглянути її по суті.

При отриманні скарги, органів дізнання, відповідно до ст. 97 Кримінального процесуального кодексу, зобов'язані прийняти її і протягом трьох днів прийняти рішення - містять дії вказаних осіб склад правопорушення або злочину чи ні. У разі необхідності проведення оперативно-слідчих заходів, даний термін збільшується до 10 днів. Протягом цього терміну, орган дізнання бере пояснення від особи, щодо якої надійшла скарга, свідків, витребує і вивчає документи в разі потреби.

Незалежно від результатів досудового слідства, уповноваженою особою органу дізнання повинен бути складений процесуальний документ - Постанову про порушення кримінальної справи або про відмову в її порушенні. Якщо заявник не згоден з Постановою, його можна оскаржити в строк не більше 7 днів з моменту отримання копії постанови прокурору або до суду. Функції, покладені на міліцію, є досить масштабними і значущими для правопорядку на всій території України і пов'язані з вчиненням правопорушень та злочинів, скоєних, як правило, асоціальними особистостями.

Реалізація цих функцій нерідко пов'язана з ризиком. Органи міліції є озброєним органом державної влади з правом застосування зброї в певних випадках. Також міліції надається право застосовувати методи фізичного впливу та спеціальні засоби (наручники, сльозогінний газ). Застосуванню зброї, методів фізичного впливу або спеціальних засобів повинно передувати попередження про їх застосування, крім випадків виникнення безпосередньої загрози життю або здоров'ю громадян і працівників міліції.

Post new comment

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options