Визнання Шлюбу Недійсним

Випадки недійсності шлюбу

Визнання шлюбу недійсним можливе за рішенням суду або за заявою заінтересованої особи до органів РАЦСу.

Визнання шлюбу недійсним в позасудовому порядку можливе лише у випадках таких істотних порушень умов вступу в шлюб (ст. 39 Сімейного кодексу України), як:

  • у разі реєстрації шлюбу з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;
  • між особами, які є родичами прямої лінії споріднення;
  • між рідними братом і сестрою;
  • з особою, яка до того була визнана недієздатною.

В зазначених вище випадках органи РАЦСу анулюють актовий запис про шлюб, за заявою заінтересованої сторони.

Також, шлюб можна визнати недійсним в судовому порядку (ст. 40 Сімейного кодексу України) в наступних випадках:

  • якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка;
  • у разі його фіктивності;
  • між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною;
  • між двоюрідними братом та сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;
  • з особою, яка приховала свою тяжку хворобу  або  хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;
  • з особою,  яка  не  досягла  шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб.

При вирішенні таких справи, суди повинні брати до уваги: тривалість спільного проживання подружжя, характер їх взаємовідносин, наскільки цим шлюбом порушено права та інтереси особи, та інші обставини, які мають істотне значення.

Також, варто зазначити, що розірвання шлюбу за рішенням суду чи в органах РАЦСу не є перешкодою для визнання шлюбу недійсним.

Similar Articles

Визнання Шлюб... Випадки недійсності шлюбу Визнання шлюбу недійсним можливе за рішенням суду або за заявою заінтересованої особи до органів РАЦСу. Визнання шлюбу недійсним в позасудовому порядку можливе лише у
Перелік Госпо... Господарські Суди України (адреси, контактні телефони, електронні адреси, веб-сайти)   Господарський суд м. Києва Адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В. Телефон інформаційного центру: (044) 284-18-98.
РЕГУЛЮВАННЯ З... Найважливішими джерелами права, що регулюють відносини між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні, а саме договірні відносини, є: Господарський кодекс України (ГКУ). Цивільний кодекс України (ЦКУ). Закон України
Порядок расто... Прекращение брака органами РАГС происходит в случае его расторжения: — по обоюдному заявлению супругов, у которых нет детей; — по заявлению одного из супругов, если второй недееспособен